ЗАБУЛИ СВОЇ ДАНІ?

Notifications
Clear all

Recent Posts

No topics were found here

 

 

 

Share:

Читати +03 Жовтня 2019 автор: Олексій Суворов в Теорія

Діагностика ринкового стану суб’єктів підприємницької діяльності в сучасному бізнес-середовищі

Маркетингове середовище постійно змінюється: ринкові можливості і загрози виникають, змінюються і зникають. Фактори маркетингового середовища можуть становити як можливості, так і загрози для діяльності суб’єктів господарювання на ринку. Маркетингові можливості – це наслідок позитивного впливу на діяльність ринкових суб’єктів факторів зовнішнього маркетингового середовища, які проявляються (чи можуть проявитися) в розриві фактичних результатів діяльності з потенційними
Читати +03 Жовтня 2019 автор: Олексій Суворов в Теорія

Методика оцінки факторів зовнішнього макро і мікро маркетингового середовища

Аналіз факторів макромаркетині ового середовища можна формалізувати шляхом виконання наступного алгоритму, який передбачає складання ряду таблиць, — по дві таблиці по кожній з груп факторів: політично-правові (таблиці 1-2), економічні (таблиці 3-4) демографічні (таблиці 5-6), науково-технічні (таблиці 7-8), природні (таблиці 9-10), соціо-культурні (таблиці 11-12) і двох підсумкових зведених таблиць ринкових загроз та можливостей (таблиці 13-14). Аналіз
Читати +10 Вересня 2019 автор: Олексій Суворов в Теорія

Суть і зміст маркетингу

Маркетинг — це теорія і практика процесу прийняття управлінських рішень відносно ринково-продуктової стратегії суб’єктів господарювання на основі дослідження факторів зовнішнього макро- і мікромаркетингового середовища з метою реалізації економічних інтересів виробників і споживачів. Суть маркетингу Маркетинг – це теорія і практика прийняття управлінських рішень відносно ринково-продуктової стратегії суб’єктів господарювання. Прийняття управлінських рішень щодо ринково-продуктової стратегії суб’єктів
ТОП